Časté otázky týkající se Zdravotního programu HCM

English Swedish

[Přeložila Daniela Hypšová, www.nchk.estranky.cz]

Jaké je časové vymezení pro publikování výsledků v PawPeds?

Výsledky registrované ve zdravotním programu jsou publikovány ve Zdravotním registru minimálně 60 dní po datu vyšetření.

Abychom zjednodušili registraci výsledků HCM a abychom je zpracovali podle pravidel stanovených Zdravotním výborem, budou aktualizovány pouze jednou za měsíc, kolem 1.

Proč trvá tak dlouho, než uveřejní výsledek vyšetření mé kočky?

Některé výsledky vyžadují ověření diagnózy díky vysokým hodnotám IVSd a/nebo LVFWd(více informací lze nalézt zde). Dalším důvodem je, že informace na formuláři chybí a je třeba, aby je objasnil veterinář. Toto jsou dva příklady důvodů, které mohou způsobit prodlení při zveřejnení výsledku.

Proč nejsou výsledky publikovány na PawPeds?

Někdy nemohou být výsledky registrovány a tudíž i publikovány na PawPeds těchto důvodů:

  • Poměrně často kvůli chybějícímu podpisu majitele kočky
  • Vyšetřující lékař není jedním z veterinářů, kteří se účastní Zdravotního programu
  • Registrátor neobdržel od veterináře výsledek nebo veterinář poslal výsledek příliš dlouho po datu vyšetření.

Nabádáme chovatele / majitele koček, kteří chtějí, aby výsledky jejich koček byly registrovány a publikovány v PawPeds, aby pamatovali na zkontrolování správného vyplnění formuláře HCM před tím, než odejdou z kliniky svého veterináře. Nejlepší způsob, jak nezapomenout podepsat výsledek, je prostě podepsat výsledek před tím, než odejdete domů se svou kočkou.

Také nabádáme lidi, aby vyplnili formulář na počítači před vytištěním a vzali ho s sebou k veterináři již doplněný a podepsaný, aby veterinář pouze vyplnil svou část formuláře. Toto velmi ulehčí registrační práci a vyhneme se chybám ve jménech, datech narození atd., neboť rukou vyplněný formulář je někdy obtížně čitelný.

Pokud Váš výsledek není na PawPeds průměrně 4 měsíce po vyšetření (počítaje v to čekací období 60-ti dnů, tj. čas potřebný pro to, aby veterinář poslal výsledek a čas potřebný pro registrátora k zařazení výsledků), pošlete prosím oskenovanou kopii e-mailem registrátorovi. Registrátor může potom zjistit možný důvod, proč výsledek není publikován.

Proč je u výsledku mé kočky poznámka, že ID není ověřeno?

Zdravotní výbor pro plemeno Maine Coon stanovil pro registrátora směrnice pro případy, kde informace ve formuláři není kompletní. Pokud veterinář nezakřížkoval kolonku pro ověření ID (mikročipu, tetování), nemůžeme vědět, zdali veterinář skutečně ověřil ID kočky či neověřil. Další možný důvod je, že kočka nemá ID čip nebo tetování. Tudíž výsledek bude registrován s "ID not verified".

Proč je u výsledku mé kočky poznámka selected result, výsledek zaslaný pozdě?

Tato poznámka je registrátorem uváděna, když majitel pošle výsledek registrátorovi až po určité době od vyšetření, někdy po letech, nebo se veterinář připojil ke zdravotnímu programu až poté, co provedl vyšetření. Tato poznámka je také uvedena, když majitel podepsal výsledek až za určitou dobu poté, co veterinář provedl vyšetření, dokonce i když veterinář poslal výsledek registrátorovi. Tato poznámka bude také uvedena, pokud majitel nepodepíše výsledek a až později pošle výsledek pro registraci, nebo jestliže formulář použitý pro vyšetření HCM není naším formulářem. Shrnuto, toto je to souhrnná poznámka pro výsledky, které nebyly provedeny podle směrnic zdravotního programu.

Prosím věnujte také pozornost tomu, že od ledna 2008 také platí směrnice, že u výsledků zaslaných veterinářem déle něž za 3 měsíce po vyšetření (na základě pravidla o 60 dnech prodlení před zveřejněním), bude také uvedena tato poznámka.